Velkommen til Dagnæsskolen

Dagnæsskolen er en skole med ca. 550 elever fordelt på 0.-9. klassetrin med tilhørende SFO.

Dagnæsskolen er en dynamisk udviklingsorienteret folkeskole beliggende i den sydlige del af Horsens.

Vi har en stærk tradition for et godt og værdifuldt samarbejde med  skolens forældre.

Vi er en skole, der gør os umage med at skabe et godt læringsmiljø såvel fagligt som trivselsmæssigt for både elever og medarbejdere. Vi arbejder aktivt med anerkendende tilgang ud fra "De 7 Gode Vaner" samt målstyret undervisning.

Vi har den indstilling, at "alt kan lade sig gøre, indtil det modsatte er bevist", dvs. at vi ser positivt på nye muligheder og tiltag og gerne lader nye tiltag blomstre nedefra.

Vi har også stort fokus på at se guldet i det enkelte barn, dvs. vi tror på, at alle elever kan noget, selvom de er forskellige og har forskellige kompetencer. Alle kan bidrage med noget til fællesskabet på hver sin måde, og vi skal sørge for, at de alle bliver så dygtige som de kan.

Vores værdier er helhed, resultat, respekt og kvalitet.

SFO