Velkommen til Dagnæsskolen

Dagnæsskolen er en skole med ca. 500 elever fordelt på 0.-9. klassetrin med tilhørende SFO.

Dagnæsskolen er en dynamisk udviklingsorienteret folkeskole beliggende i den sydlige del af Horsens.

Endelaveskole, beliggende på øen Endelave ud for Horsens fjord, er en fuldt integreret del af Dagnæsskolen, og der er fælles ledelse for de to skoler.

Vi har en stærk tradition for et godt og værdifuldt samarbejde med  skolens forældre.

Vi er en skole, der gør os umage med at skabe et godt læringsmiljø såvel fagligt som trivselsmæssigt for både elever og medarbejdere. Vi arbejder aktivt med anerkendende tilgang ud fra "De 7 Gode Vaner" samt målstyret undervisning.

SFO